Máy bay VN đầu tiên do Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN sáng chế.

  Sau cuộc họp thành công tốt đẹp, cả hội nghị T/Ư được mời đi thăm Phân viện phía Nam của Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ. Bộ ChinhTri được ngồi khoang VIP, còn các Ủy Viên/TƯ ngồi khoang thường. Trước khi máy bay cất cánh, phi công trưởng lễ phép thông báo:

Chuyện vui cười !

Ăn bao nhiêu       Người Nam khi hỏi giá cả thường dùng chữ “Ăn”.       Thí dụ hỏi ông xích lô:       -Đây đi chợ Bến Thành ông ăn bao nhiêu?       Hoặc:       -Làm căn nhà như vầy ông ăn nhiêu?       Bữa đó có một bà khăn rằn quấn cổ, dẫn 1 đứa bé hai ba tuổi, mặt nhăn…