Người Việt Online-Gia đình Will Nguyễn kêu gọi chính quyền TT Trump can thiệp

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump: Có thể điều hành nước Mỹ ‘bằng tấm lòng nhân’ Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cho hay bà không thích nhìn thấy trẻ nhỏ bị tách biệt khỏi cha mẹ, cho thấy bà không đồng ý hoàn toàn với chính sách của ông chồng.

An Ninh mạng kiểu Việt Nam CS. – Nguyễn Tường Thụy

An ninh mạng (ANM), khái niệm phổ biến và khái niệm kiểu… Việt Nam CS. Có nhiều khái niệm về An ninh mạng (ANM).  ANM là gì? Dù diễn giải cách nào thì tựu trung có thể hiểu An ninh mạng là quá trình thực hiện những biện pháp bảo vệ các nguồn tin, dữ…