Bài thơ CẨM SẮC nổi tiếng của Lý Thương Ẩn đời Đường như sau :

      錦瑟                             CẨM SẮC 錦瑟無端五十弦,      Cẩm sắc vô đoan ngũ thập huyền, 一弦一柱思華年.      Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên.  莊生曉夢迷蝴蝶,      Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp 蜀帝春心托杜鵑.      Thục Đế xuân tâm thác đổ quyên. 滄海月明珠有淚,      Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, 藍田日暖玉生煙.      Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên.  此情可待成追憶,      Thử…