Category Archives: Thơ

Nhớ Nguồn

 
Hơn sáu mươi, đọc lại dòng sử Việt,
Nhớ Vua Hùng thuở dựng nước Văn Lang.
Hơn bốn ngàn năm lịch sử rõ ràng,
Để con cháu gốc Văn Lang học hỏi.
Dầu nước nhà trải qua bao biến đổi,
Ơn Vua Hùng dựng nước chẳng hề phai.
Dạy cháu con biết nguồn gốc sơ phai,
Và hãy dạy cháu con rành tiếng Việt.

Continue reading Nhớ Nguồn