Cái chết đang âm thầm bao trùm lên cả 1 dân tộc. – HU KE (who care) – Ngư Sĩ

Nào hãy uống cho trời nghiêng đất lỡ
Uống thật say cho cạn suối sông hồ
Tiếng cụng ly át tiếng khóc Formo

Không nghe thấy trắng bờ phơi cá chết

 

Nào hãy uống cho cạn nguồn sinh lực
Biển kêu gào hải đảo giặc bũa vây
Bô Xít Tây nguyên giặc chiếm lâu dài
Cửu Long cạn nguồn âm mưu chiến lược ?
Nào hãy uống cho lương tri mờ mịt
Để đừng nghe oán thán khắp nẽo đường
Để đừng nghe tiếng khóc lắm bi thương
Của muôn triệu người con dân nước Việt
Ta cứ uống giữa thiên la địa võng
Nào hãy vui trước cái chết cận kề
Biển cả núi rừng trần trụi thảm thê
Ta say khướt dưới dinh cao võng lộng
Đừng ai hỏi quê hương còn hay mất
Ta chán nghe “Tổ Quốc gọi lên đường”
Ta say mèm bia bọt bốc men hương
Ta say xỉn “Hu Ke” hờn vong quốc !……
Ta đã mất, từng con đường dãy phố
Chết từng biển bờ hải đảo xa xăm
Chết cả giống nòi, tình tự lương tâm
Hờn sông núi quặn mình nghe nức nở !!…..
Ngư Sĩ
Inline image
 Ta đã mất, từng con đường dãy phố
Chết từng biển bờ hải đảo xa xăm
Chết cả giống nòi, tình tự lương tâm
Hờn sông núi quặn mình nghe nức nở !!…..

Leave a Reply