Nhạc phụ, nhạc mẫu của Tổng thống Trump nhập tịch Mỹ

Ông Viktor Knavs và bà Amalija Knavs, Bố Mẹ Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ tại New York City ngày 9/8/2018.

·          
VOA -Bố mẹ Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ.
Luật sư của ông Viktor Knavs và bàAmalija Knavs cho biết hai ông bà tuyên thệ nhập tịch Mỹ vào ngày thứ Năm 9/8 tại New York City.
Bố mẹ vợ của Tổng thống Trump trước nay sống ở Mỹ trong tư cách thường trúnhân
Ông bà Knavs nuôi bà Melania tại Sevnica, một thị trấn công nghiệp vùng quê trong thời kỳ Slovenia còn dưới quyền cai trị của Cộng sản.
Ông Viktor là một người mua bán xe ôtô. Bà Amalija làm việc trong một xưởng dệt.
Hai ông bà đến dự lễ tuyên thệ nhập tịch Mỹ tại một tòa nhà liên bang ởManhattan có cảnh sát An ninh Nội địađi kèm.
Ông Viktor 74 tuổi, lớn hơn Tổng thống Donald Trump hai tuổi. Bà Amalija, mẹvợ của ông Trump, lớn hơn ông Trump 1 tuổi.
Đệ nhất Phu nhân tên khai sanh làMelanija, đổi tên thành Melania Knauss khi bà bắt đầu làm người mẫu.
Bà định cư tại New York vào năm 1996 và gặp ông Trump hai năm sau đó.
 
10/08/2018

Leave a Reply