MỘT CUỘC LÊN ĐƯỜNG QUI HỒN DÂN TỘC – Tôn Nữ Hoàng Hoa

Trời đã đi vào khuya từ lâu, tôi vẫn hắt hiu bên ánh đèn nhỏ cạnh cái computer. Tôi nhìn vào những tin tức biểu tình của từng địa phương ở trong đất nước . Họ đi từ những nhà thờ , từ những xóm đạo gọi to lên trên bầu trời cao với những câu khẩu hiệu :” Đả Đảo Trung Cộng ngang ngược xâm chiếm đất của nước Việt Nam” hai là câu về luật đặc Khu 99 : Không cho thuê đất cho dù một ngày”.

Âm vang “đả đảo Trung Công xâm lăng” như bay cao lên bầu trời. Âm thanh chậm và từ từ  xuống như thác trên cao đổ xuống , thúc dục mọi người về một biến cố sắp xẩy ra : Sơn Hà nguy biến và sắp sửa mất vào tay Trung Cộng.

Những người tham dự biểu tình từ già trên 60 cho đến trẻ 17 tuổi lo lắng cho cơ đồ VN đang trên bờ vực thẵm.

Nhớ lại ngày xưa trong lịch sử dòng Việt tộc. Khi nhà Hán bên Tầu sang dâng thư chiêu dụ vua Triệu Ai-Vương về hàng nhà Hán. Mẹ của vua Ai-Vương là Cù Thị vốn người Tầu khuyên dụ vua Ai Vương dâng nước ta cho Tầu. Vua Ai Vương định nghe lời mẹ . Tể Tướng Lữ Gia bèn sai người giết cả hai mẹ con Ai Vương và Sứ Tầu.

 Sau đó, Tầu đem quân sang đánh nước ta và đã bị Tể Tướng Lữ Gia phục quân đánh bại. Quân Tầu ỷ quân đông, thế mạnh rầm rộ đem quân qua chiếm đóng. Tể Tướng Lữ Gia can đãm chống cự cho đến chết.

Trong thời gian nước ta bị nước Tầu cai trị dân Việt Nam đã rất khổ sở và bị đánh đập rất tàn nhẫn. Vì thế ông Thi Sách dấy quân chống lại nhà Hán đã bị Tô Định giết đi. Vợ của Thi Sách là Bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi Tô Định chạy về Tầu. Hai bà lên ngôi ở Mê Linh, làm vua được 3 năm. Nhà Hán mới sai Mã Viện một Tướng giỏi của Tầu đem đại quân sang đánh nước Ta. Hai bà thua trận nhảy xuống sông Hát trầm mình..

Ngoài ra, ở Cửu Chân còn có bà Triệu thị Chính vì thấy dân ta quá cực khổ dưới sự cai trị của bọn Thái Thú nhà Ngô bên Tầu. Bà Triệu cùng với anh nỗi lên đánh đuổi quân Ngô. Khi ra trận bà cởi voi, phất cờ vàng phong thái uy nghi lẫm liệt làm quân Ngô khiếp hãi. Bà Triệu thường nói với anh:” Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồn sóng dữ, quét sạch bờ cõi để cho dân ta ra khỏi nơi khổ cực, chứ không bắt chước phường cúi đầu cong lưng làm tôi tớ cho người ta. “

Hôm nay, lịch sử tái diễn . Đất nước Việt Nam S.O.S . Dân tộc Việt Nam trên đường lo sợ sẽ bị diệt vong. Người dân Việt Nam từ trong nước ra đến Hải Ngoại một tập thể lưu vong vì không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản đã bỏ ra đi và với hiện tình đất nước hiện nay, ho  đang qui hồn nhập quốc

Khi tôi đọc thông báo của BS. Đỗ Văn Hội Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ cho biết sẽ tham gia chương trình tại D.C do Ủy Ban Đặc Nhiệm Yễm Trợ Quốc Nội do hai ông Nguyễn Văn Tần và Đinh Hùng Cùng phối hợp. Lòng tôi bỗng có cảm giác lạ. Như định nghĩa về cảm giác là kết quả nẫy sinh trong từng tiếp xúc giuã các sinh thể. Ngoài phần định nghĩa đó, nó còn mang một sự sống và một sự chết.

Đối với tôi hôm nay cái cảm giác lạ đó là một sự sống nẫy mầm trên một sự kết hợp trước sự nguy biến của quê cha đất tổ. Sự sinh hoạt của các tổ chức Hải Ngoại vẫn tiếp diễn chẳng có gì thay đổi nơi mỗi người, mỗi ngày, mỗi hành động. Mọi bi kịch vẫn tiếp diễn trên những ý kiến dị, đồng

Nhưng, những gì tan rã trên tình đoàn kết đã trôi đi không còn nữa. Ngày 7/7/2018 một cuộc lên đường kết hợp  từ Florida, San Jose, Atlanta và còn nhiều nơi khác đã là một thúc đẫy của bình minh

Cái kết hợp vô tận đó là đòn chí tử cho VC đã tốn không biết bao nhiêu công sức qua Nghị Quyết 36 khuynh loát , ly gián giữa những người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại. Cái kết hợp vô biên đó đã đánh tan đi những lập luận cùn mẫn chia rẽ mà năm tháng đã chồng chất lên nhau làm nên nỗi chết khủng khiếp trên sự sinh hoạt tại Hải Ngoại .

Cuộc hợp tấu kỳ diệu đó đã đến lúc không còn một cơ may nào để phân chia ranh giới lòng người. Tôi cũng đã hân hoan trên sự kết hợp của mọi người khi những hình ảnh chơi vơi của đồng bào quốc nội đang nói lên lòng yêu nước trước sự xâm lăng của Trung Cộng trước những đòn thù của Công An VC đã được toàn khối Người Việt Hải Ngoại rầm rộ tố cáo trước các chính quyền Quốc Gia nơi họ cư ngụ

Đồng Bào ơi! Đất nườc lâm nguy nhưng lòng người kết hợp. Đó là niềm tin cho chúng ta những người ở Quốc Nội hay Hải ngoại thúc đẩy nhau đưa nước Việt Nam thoát khỏi bàn tay xâm lăng của Trung Cộng hầu tạo dựng MỘT VIỆT NAM có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Và, niềm tin đó là sẽ là chất xúc tác để kết hợp những tổ chức, đảng phái chính trị và lòng người vào một khối yễm trợ quốc nội đang dấn thân bảo vệ đất đai của dân tộc Việt Nam có trên 4000 năm văn hiến.

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Ngày 11/8/2018

Leave a Reply