PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn trước sự vĩnh viễn xa rời dương thế của một Thành Viên của Tổ Chức Văn Chương Phụ Nữ VN Toàn Cầu là:

Nữ sĩ VIỆT NỮ HOAN CHÂU

tức Cụ Bà QP Lê Thiết

nhũ danh Trần Quốc Hương

Đã tạ thế ngày 8 tháng 7 năm 2018 (nhăm ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tuất). Hưởng đại thọ 99 tuổi.

Nguyễn Ninh Thuận/ Vietpho.org -xin  chân thành chia buồn cùng Đại tang quyến họ Lê.

Nguyện cầu Hương Linh Nữ Sĩ sớm về nơi Vĩnh Phúc.

Thành kính phân Ưu.

Nguyễn Ninh Thuận

Leave a Reply