PHÂN ƯU

Ninh Thuận được tin buồn Thân Mẫu của anh Nguyên Vũ là bà Nguyễn Thị Ngọc, Pháp danh Diệu Tâm, vừa tạ thế tại Orlando, Florida vào ngày 29 tháng 7, hưởng thọ 81 tuổi.
 
Kính gửi lời thành kính phân ưu đến anh Nguyên Vũ và MC Thúy Anh cùng Tang Quyến. Nguyện cầu cho hương linh của bà Nguyễn Thị Ngọc sớm về Cõi Niết Bàn.
 
 Thành Kính Phân Ưu.
NGUYỄN NINH THUẬN/ Vietpho.org

Leave a Reply