Lễ Công bố Phán quyết Toà Trọng tài Quốc tế La Haye về Vùng biển Lưởi bò – MPD

IMG_0030.JPG

Nhân dịp kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày ban hành phán quyết của Toà Trọng tài Quốc tế La Haye, Hà Lan, về tuyên bố vùng biển lưởi bò mà Trung cộng chiếm của Việt Nam là bất hợp pháp. (Vụ kiện do Phi Luật Tân đưa ra trước đó ba năm, tính tù ngày Toà đưa ra phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016)
Buổi lể Công bố tóm lược Nôi dung của Phán quyết từ Toà La Haye đã được tổ chức tại Hội trường Học Khu Franklin-McKinley, trên đường Wool Creek Dr. thành phố San Jose, bắc California vào hồi 1.30 chiều Chủ nhật 29/7/2018 với khoảng trên bốn trăm dồng hương tham dự
Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được, xin chia xẻ cùng Quí Vị và Các Bạn Xa Gần.
IMG_0035.JPG
IMG_0039.JPG
IMG_0033.JPG
IMG_0037.JPG
IMG_0042.JPG
IMG_0053.JPG
IMG_0057.JPG
IMG_0075.JPG
IMG_0059.JPG
IMG_0055.JPG
IMG_0062.JPG
IMG_0043.JPG
IMG_0054.JPG
Tiếp theo là phần hình ảnh từ Youtub :
mpd

Leave a Reply