HÁT CHO SAIGON-HÀNỘI HÔM NAY _ Thơ Nhạc Nghiêu Minh

 
như chiếc bóng mờ dần theo phút giây
tôi hát lên khi nhịp thở còn đầy
tôi vẫn hát như luôn còn hy vọng
đất nước hao mòn sẽ gầy dựng lại mai này
 
như bầy thú hoang quên rừng quên rú
giờ đang gậm nhấm trên xác anh em
ngồi đếm mãi trăm trứng sao dư lẻ một
một vào thành phố không ra biển lên non
 
tôi hát trên những nẽo đường tổ quốc
tôi hát lên như chưa từng hát lần nào
sông suối cằn và rừng biển mất
trên thân thể quê hương tiêm đầy chất độc
 
tôi hát trên đèo cao bóng cả
tôi hát cho trang sử lật lại
sương mờ tan khi mặt trời lên
tiền nhân về nưòm nượp ngồi bên
 
Tôi phải hát lên như triệu người ra phố
Rầm rập bước chân khắp nẽo quê hương
Hãy hát lên tương lai sẽ tới
Bạn thấy không? Tổ tiên cũng xuống đường!
 
NGHIÊU MINH

Leave a Reply