Nụ Cười Ngày Thứ Ba 7/24/2018 – Chẫm Tá Nhân

BÁO VỚI CHÍ

Anh Tám Tàng hỏi cô hàng báo:
“Hôm nay cô còn báo gì đây?”
Cô hàng cười mỉm, quơ hai tay:
“Dạ bây giờ thì còn Phụ Nữ,
Thanh Niên, nhưng hết Văn Hoá.
Có Nhân Dân, có cả Công An,
Nhưng rất tiếc, Pháp Luật không còn!

CHẨM TÁ NHÂN 


(phóng tác)
07/23/2018

Nụ Cười Ngày Thứ Ba

BÁO VỚI CHÍ

Anh Tám Tàng hỏi cô hàng báo:

Leave a Reply