HỎI THẰNG PHẢN QUỐC? Lê Thị Việt Nam

Hỏi Trọng Lú: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc,
Đất nước Cha Ông ngàn đời sao muốn bán cho Tàu?
Mưu khốn nạn chúng bây lại bịt miêng dân đánh đập,
Phúc niểng, Quang lộn chuồng và gái lẳng Kim Ngân?
Những Ai đành lòng tiếp tay cho giấc mơ Hán hóa?
Từng phút giây với âm mưu sập bẫy Việt Nam này!
Đưa bao nhà máy, ý xâm lấn công-trình-mất-mạng…
Làm bãi rác công nghiệp Tàu, xả thải độc… Ôi hay!
Hỡi những tên đầu đất lại ham làm quan, làm tướng…
Nghe khựa Tàu dụ khị, muốn đưa đất nước lên mây!
Sao chưa thấu được 1000 năm, giấc mơ bành trướng…
Đã sa chân, chết theo lời đường mật như trở bàn tay!
Quân phục hệt Tàu! Khi họ vào chạy đâu cho thoát?
Giúp làm cầu đường, du lịch với xa lộ thông thương!
Lòe 4 tốt – 16 chữ vàng! Thực phẩm toàn nhiễm độc…
Núi liền núi sông liền sông… mưu kế bẩn khó lường!
Đảng dám tự phong cho mình toàn đỉnh-cao-trí-tuệ??
Vâng lệnh Tàu răm rắp…đồng tiền đi trước tiền khôn!
Gọi dạ bảo vâng… làm thành tích bưng bô diệt chủng,
Huấn luyện thao trường tạo sức mạnh khống chế dân!
Hỏi có còn chút lương tri…vì nghĩa đồng bào ruột thịt?
Hay vì đồng tiền bơn nhơ… sợ mất đảng… mất quyền?
Ta phải hơn con chó trung thành, Con đâu chê mẹ khó…
Nỗi đau khúc ruột liền máu thắm, bờ bến truy nguyên!
Mẹ VN oằn mình vì chinh chiến tương tàn buổi trước!
Khuyên đàn con hướng về dòng lịch sử khởi nguyên…
Biết định-canh-định-cư… một nền văn minh lúa nước…
Ta khác nòi hung nô cởi ngựa săn thú trên thảo nguyên!
Nước cờ chủ nghĩa Mác-Lê thế giới đã vứt vào sọt rác,
Với con đường độc đạo làm sao có bè bạn năm Châu?
Bốn bề khổn vây! Ôi kìa Hội Nghị Thành Đô sắp đến!
Cho Tàu vào ra lấy tiền xổi, xin hỏi rằng trí-tuệ ở đâu?
Lệnh cho Tàu mua nhà 99 năm! Thôi rồi Ta mất nước!
Hay… đảng csViệt Nam định sẽ giải phóng Tàu luôn??
Tạo dịp để giặc bén rễ, thâm canh…khốn sao phản quốc?
Ăn giống gì ngu dữ hỡi bọn côn đồ cộng sản Việt Nam!

Leave a Reply