TÌNH ĐỜI-Nguyễn Ninh Thuận

“ Dù ai nói ngã nói nghiêng,

Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân ”

Thế gian thiện ác khó phân,

Gieo bao tang tóc bội phần đắng cay.

Buồn vui ngày tháng chuyển xoay,

Rồi theo cánh hạc vụt bay lên trời.

Ai ơi ! Chúa Phật trên trời,

Cũng sanh cũng tử tại nơi địa cầu.

Nợ duyên nghĩa nặng tình sâu,

Hữu hình giữ mãi, thêm cầu tâm linh.

Nước non, non nước hữu tình,

Bạn bè cũng chỉ bóng hình lao xao.

Nhìn quanh nước mắt tuôn trào,

     Còn đâu kỷ niệm thuở nào vấn vương….

Leave a Reply