Lời Kêu Gọi 4 – Thơ Hoàng Công Thiếc

 
 
Hỡi Quân Đội Nhân Dân
Hỡi Công An Cảnh Sát
Quí vị nghĩ gì:
Tổng Bí Thư bán nước
Thủ Tướng Chính Phủ bán nước
Chủ Tịch Quốc Hội bán nước
Chủ Tịch Nước bán nước
Quí vị và gia đình rồi sẽ về đâu?
Người trị nước lại là người bán nước
Kẻ “Nội Thù” là Trọng Phúc Ngân Quang
Không tiêu diệt chỉ còn con đường chết
Trí tuệ đỉnh cao làm đất nước điêu tàn
Hỡi chín mươi triệu dân: Giờ “G” đã điểm!
Không đấu tranh sẽ khóc hận núi sông
Trọng Phúc Ngân Quang thuộc loài quái thú
Tu luyện ngàn năm triệt giống Lạc Hồng
Đã tới lúc Việt dân đồng tâm quật khởi!
Diệt Cộng Nô! Lũ bán nước cầu vinh!
Đừng để mai sau làm thân nô lệ!
Tủi nhục cuộc đời! Con cháu rẻ khinh!
Hoàng Công Thiếc
Washington, June 19, 2018

Leave a Reply