Hôm Nay: “Tổ Quốc Quấn Khăn Tang!” – KQ/LVH

 

Tưởng Niệm 43 Năm Tháng Tư Đen! 
 Bằng giây phút này 43 năm về trước, cả đất nước Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản, 30 tháng 4 năm 1975, mãi mãi vẫn là vết thương đau đớn trong lòng hàng triệu người dân trong nước và ngoài nước.
“Bên chiến thắng” là phe ác, chỉ biết quyền lợi của mình, của Đảng, gần nửa thế kỷ, đã đưa cả dân tộc Việt xuống tận đáy bùn đen, và còn có nguy cơ mất nước vào tay ngoại bang.
Ngày nào khi quê hương chưa có tự do dân chủ, ngày ấy, vẫn còn là Tháng Tư đau thương! Người Việt vẫn còn trách nhiệm đấu tranh để quê hương chóng có thay đổi, để tương lai Việt Nam được tươi sáng hơn, sánh vai với những quốc gia văn minh dân chủ trên thế giới hiện nay.
Ngày đó, bình minh mới lại trở về trên quê hương yêu dấu!
Mong lắm thay.

Leave a Reply