MỪNG LỄ  VALENTINE

 
Hai ngàn mười tám Valentine
Mười bốn tháng hai ai nhớ ai
Rực rỡ rừng hoa ong bướm lượn
Hởi người lữ thứ kẻ chương đài
Cách xa muôn dặm ngàn thương nhớ
Quà tặng sao quên thuở mặn mà ?
Cây cỏ còn khoe thêm sắc thắm
Tình người đâu nỡ thoáng vời xa
Trang thơ nắn nót câu êm ái
Nốt nhạc du dương đậm sắt cầm…
Kỷ niệm tháng năm ngời nỗi nhớ
Trao người tri kỹ, bạn tri âm…
                      Nguyễn Ninh Thuận
                            14.02.2018
image1.jpeg
 

Leave a Reply