CON SẼ VỀ – Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt

 

image
Xuân sắp tới, con sẽ về quê Mẹ
Cùng đồng bào đốt ngọn lửa đấu tranh .
Tổng biểu tình , Khắp cả nước đồng hành
Đòi công lý  cho  hòa bình Dân Chủ. (1)

Bồ câu trắng bay rợp trời vũ trụ
Ngậm Olive tung cánh cửa tương lai ,
Mang gió về hương sắc nắng Hoa Lài (2)
Rãi khắp chốn ướp hương hoài bảo lớn.
Các em bé hân hoan mừng hí hỡn
Rước xuân về cho hoa lá đơm bông .    
 Ruộng đồng quê lúa sớm trổ đòng đòng,                             
  Sao cờ máu cháy thành tro khét lẹt .                                          
“ Biển cần sống, Formosa phải chết “  
Vì nhân sinh dân cả nước đứng lên
Đòi công khai, đất trời biển vẹn toàn
Không Cọng Sản, cả Ba Miền Dân Chủ. 
Hương thanh khí, hoa mùa xuân nở rộ
 Gái Mê Linh trai Nguyễn Huệ trưởng thành               
Thề cùng nhau trước hồn Nước,  thần linh 
Làm ngọn đuốc biến lửa thành Cách Mạng.
Những bà mẹ “danh anh hùng” nuôi Cọng
Nay hận đời, tay chống gậy thét vang
“  Hãy bêu đầu tên Trọng Lú bất lương ,
Cùng đồng bọn bán đất rừng biển đảo.”
Đảng Cọng Sản, một tập đoàn khát máu
Giết dân lành, đầu độc cháu con ta 
Thành ngu dân , đĩ điếm hút cẩn sa
Rồi sớm muộn Việt Nam là nhượng địa .
.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..  . . . . . .  . .
Lạy tiên tổ , với huyết thư xin hứa 
Con sẽ về cải táng mộ tổ tiên
Quyết tâm thề thành ngọn đuốc dấn thân (3)
Làm cách mạng cho toàn dân được sống.
 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

Leave a Reply