Kính tặng những món quà Tết hữu-dụng

image1.jpeg

image3.jpeg

Chúc Mừng Năm Mới 2018.png

bnchucmungnammoi.jpg

X3.gif

 
Mậu Tuất 5.gif


  • Kính tặng những món quà Tết hữu-dụng1. Quyển lịch “Vạn Niên”2. Font Thư-Pháp của Hùng Lân3. Cook Book: Nghệ thuật nấu ăn 
                                                                     (Dùng suốt đời)

Quyển Lịch “Vạn Niên” nguyên là luận án tiến sĩ của anh Hồ Ngọc Đức ở Liên Bang Đức.Đây là một Quyển Lịch tối tân của thời đại Tin Học (IT) mà quý vị có thể dùng hoài suốt đời để biết ngày âm lịch, cúng giỗ … thông minh hơn cuốn lịch TTM bầy bán ngoài tiệm gấp trăm lần !

Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần đánh 4 con số của năm đó, rồi bấm ENTER hay click OK là có ngay lịch của năm mình chọn.

Mời bấm vào LINKdưới đây để xem Quyển Lịch Suốt Đời :

Mời bấm vào đây:

Tùy nghi lựa chọn để download :

http://www.dafont.com/hunglan-design.d674

 

 

 •     (Để tham khảo để nấu hàng trăm món ăn cho gia đình).                  
 •     (Để gõ theo Thư pháp một cách bay bướm)
 •     (Để gia đình dùng suốt đời)
 •   :       
 • Reply
 • Reply All
 •  or 
 • Forward

Send

image1.jpeg

Leave a Reply