HAPPY NEW YEAR 2018 -MẬU TUẤT

NGUYỄN NINH THUẬN THÂN KÍNH CHÚC MỪNG QUÝ THÂN HỮU NĂM MẬU TUẤT

 

” Xin trời… phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Trời nói: “Chỉ cho 4 ngày thôi”.

“Thế thì xin Trời cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân, những ngày mùa hè, những ngày mùa thu và những ngày mùa đông”.

Trời nói: “Chỉ cho 3 ngày thôi”.

” Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai”.

Trời nói: “Chỉ cho 2 ngày thôi”.

“Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày, buổi sáng và buổi tối”.

Trời nói: “Chỉ cho 1 ngày thôi”.

“Vâng, cũng được”.

Trời thắc mắc hỏi: “như vậy là ngày nào?”.

“con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày”.

Trời mỉm cười nói:

“Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được lời chúc  này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày”.

NGUYỄN NINH THUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *