PHỤ NỮ LẤY CHỒNG.Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày Lễ Tình nhân.
Lấy phải 1 người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Lấy phải 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động.

Lấy phải 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là Lễ độc thân…
Lấy phải 1 người lừa đảo thì ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.
Lấy phải 1 người đàn bà tính thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ.
Lấy phải 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sỹ.
Lấy phải 1 người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu lan.
Lấy phải 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu bọ.

Lấy phải 1 người tâm thần thì ngày nào cũng vui ..?.

 

Lấy một người hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là Ngày tận thế.

Leave a Reply