XIN QUÀ SINH NHẬT 

Hôm nay sinh nhật tôi sao
Quê tôi đâu với đồng bào tôi đâu ?
Mà tôi lạc giữa tinh cầu
Cô đơn, lòng đắng, tim sầu mất quê !
Mắt đau tìm một đường về
Ba mươi năm vẫn chưa hề tìm ra !
Từ tôi mất nước, tan nhà
Cõi lòng vong quốc xót xa nghẹn ngào …
Hôm nay sinh nhật tôi sao ?
Quê tôi cộng chiếm, đồng bào cộng thiêu!
Ba mươi năm mấy tiêu điều
Đuốc thiêng, nghĩa cả, bao nhiêu hỡi lòng !?
Ba mươi năm vẫn chờ mong
Bốn phương, hỡi nhánh sông trong, xin về
Góp tài rửa nhục cho quê
Kẻo trăng còn tủi, kiếm thề còn đau
Hôm nay sinh nhật tôi sao ?
Anh em ba cõi, đồng bào tôi ơi !!!
Tôi xin một món quà thôi
Là ngày sông núi vàng trời cờ bay … 
 (Ngô Minh Hằng) 

Leave a Reply