San Jose, Paris: Kính mời Biểu tình & Thắp nến tuần lễ thứ 83

SanJose Chong Cong
Kính gởi đến quý vị một số hình ảnh ghi nhận được trong cuộc biểu tình tuần qua:
Hình ảnh San José:

SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong

 

SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong
SanJose Chong Cong

San Jose:
Thời gian: 6PM – 8PM, thứ Bảy , ngày 2 tháng 12, 2017.
Ðịa điểm: San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA95111.

Free Parking: 55 North 5th Street – nằm giữa 2 đường Santa Clara và St. John.

Paris tuần lễ thứ 40:
Thời gian: 11AM – 12:30PM,: thứ Bảy , ngày 2 tháng 12, 2017.
Ðịa điểm: Place du Trocadéro- Paris 16 ( Công Trường Nhân Quyền)

Métro: Trocadéro

Hình ảnh Paris:

Paris Chong Cong
Paris Chong Cong
Paris Chong Cong
Paris Chong Cong
Paris Chong Cong
Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
Ghi chú: Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2017 nhằm vào ngày Chủ nhật. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose dự trù tổ chức tuyệt thực 24 giờ đòi hỏi Nhân Quyền Cho Việt Nam từ 12 giờ trưa ngày thứ Bảy, 9-12-2017, đến 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 10-12-2017, tại tiền đình San Jose City Hall. Ðây là năm thứ 3 liên tục, San Jose tuyệt thực cho Nhân Quyền Việt Nam, kính mời quý đồng hương chuẩn bị tham dự. Xin mời ghi tên oline tại nơi đây để chúng tôi chuẩn bị áo khoác đồng phục: http://vietlist.us/SUB_SinhHoatCongDong/GhiTenTuyetThuc_2017.php

Leave a Reply